Als droogstoppels en softies elkaar kruisen

Gepubliceerd:
Onderzoek

Studenten van NHL Stenden doen in de Ateliers Sociaal Domein onderzoek naar allerlei onderwerpen. Ook naar eenzaamheid. Zo onderzochten ze hoe eenzaamheid onder jongeren voorkomen kan worden. In de Leeuwarder Courant van vandaag een uitgebreid artikel over de studenten en docenten die meedoen aan deze Ateliers en wat hen dat heeft gebracht.

Lees hier het artikel

Foto: LC