Nieuwe Open Call voor cultuurmakers tegen eenzaamheid

Gepubliceerd:
Over de Drempel

Over de Drempel stelt in 2021 opnieuw subsidie beschikbaar aan cultuurmakers. Deze tweede Open Call maakte wethouder Hein Kuiken vandaag bekend tijdens de afsluiting van Over de drempel 2020. Met een ludieke weekkalender vol tips en opbrengsten van hun inzet, sluiten de zes projecten van 2020 af.

Hein Kuiken overhandigde de eerste kalenders aan Alwin en Dirk Teun, die elkaar ‘ten vriend’ vroegen dankzij een van de Over de Drempel projecten. “Alwin kende Dirk Teun al een poosje via de stadskantine, maar wilde hem graag officieel ten vriend vragen. Hoe mooi is dat!”, zegt Tamara Schoppert, artistiek projectleider van Over de drempel. “Dat is waar Over de drempel om gaat. Verbinding maken met elkaar, door middel van cultuur.”

Open Call 2021-2022 start half februari

Half februari 2021 wordt de Open Call geopend. Iedereen met een idee om door middel van cultuur mensen actief te verbinden en daarmee bij te dragen aan het aanpakken of in beeld brengen van eenzaamheid, is welkom in te schrijven op deze financiële ondersteuning. Het initiatief kan zowel starten bij een kunstenaar of cultuurmaker, als bij een maatschappelijk initiatief dat met kunstenaars en cultuurmakers wil samenwerken. Een commissie selecteert zes projecten die financieel ondersteund worden in de uitvoering.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Open Call? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten die we op 16 en 23 februari organiseren. Hoe die bijeenkomsten eruit gaan zien en waar ze plaatsvinden, hangt af van de dan geldende coronamaatregelen. Meer informatie volgt later. Kan je vraag niet zo lang wachten? Stuur dan een mail naar contact@overdedrempel.frl.

Op de foto wethouder Hein Kuiken (midden) met Alwin en Dirk Teun.