Now is the time to say new things


Associaties, herinneringen en verbindingen van nieuwkomers in Leeuwarden worden omgezet in nieuwe meertalige literatuur.


Lees meer
We zetten de associaties, herinneringen en verbindingen van nieuwkomers in Leeuwarden om in nieuwe meertalige literatuur. De (nieuwe) teksten worden in verschillende talen aan elkaar verbonden door de universele taal van de muziek. Daarmee horen en zien de nieuwe inwoners van Leeuwarden dat zij er niet alleen voor staan. Maar dat er een verbinding wordt gemaakt met allen die dezelfde of een vergelijkbare reis hebben afgelegd.

Cultuurmaker Jochem Knoef, Leeuwarden Unesco City of Literature en Stjoer: ‘Onze Familie in Leeuwarden’, slaan de handen ineen geïnspireerd door filosoof en dichter Rumi om nieuwe inwoners die via de nieuwe Wet Inburgering in Leeuwarden terecht zijn gekomen, welkom te heten. Dit wordt gedaan in samenwerking met de mensen van Onze Familie in Leeuwarden.

Het vertrekpunt van dit initiatief zijn de gedichten van Rumi. Onder leiding van een of meerdere lokale woordkunstenaars worden de associaties, herinneringen en verbindingen van nieuwkomers in Leeuwarden omgezet in nieuwe meertalige literatuur. De teksten worden in verschillende talen aan elkaar verbonden door de universele taal van de muziek. ‘Now is the time to say new things’ laat daarmee horen en zien dat de nieuwe inwoners van Leeuwarden er niet alleen voor staan, maar dat er een verbinding wordt gemaakt met allen die dezelfde of een vergelijkbare reis hebben afgelegd.

‘Now is the time to say new things’ heeft als vertrekpunt de gedachten en gedichten van filosoof en dichter Jalal ad-Din Rumi (1217-1273). Deze Perzische dichter wordt als één van de belangrijkste vertolkers van mystiek getinte poëzie ervaren doordat zijn gedichten opmerkelijk actueel blijven. Zo actueel dat zelfs rapper Jay-Z en zangeres Beyoncé een van hun kinderen naar hem hebben vernoemd.

Er is bewust gekozen voor Rumi omdat het leren beheersen van een nieuwe taal, het proberen begrijpen van een andere cultuur en een beperkt sociaal netwerk het allemaal al zo moeilijk maakt. Bovendien is het werk van Rumi wereldwijd bekend, zowel in het (midden) oosten als in het westen. Daardoor vormt het een goede basis voor een gedeelde, gemeenschappelijke ervaring van nieuwkomers en inwoners van Leeuwarden. Daarbij is er gelegenheid om het cultureel erfgoed uit het land van herkomst verder eigen te maken, of dit op speelse manier te plaatsen binnen en te verbinden met de nieuwe (Friese-Nederlandse) cultuur.

Afbeeldingen van dit project


Nieuws over dit project


Now is the time to say new things - Over de Drempel

Now is the time to say new things


In het project ‘Now is the time to say new things’ treffen (aankomend) statushouders en nieuwkomers elkaar om samen poëzie en muziek te maken, met...

Lees meer
Share via
Copy link
Powered by Social Snap