Selectie projecten

Gepubliceerd:
De open call Over de drempel leverde tientallen projectideën op van cultuurmakers en intiatiefnemers. Op 13 november is door een commissie – bestaande uit professionals uit het werkgebied van cultuur, eenzaamheid en maatschappij – een selectie gemaakt van 6 plannen. De gehonoreerde projecten krijgen subsidie van LF2028 en de gemeente Leeuwarden om in 2020 hun project te realiseren.