Over de Drempel


De aanpak eenzaamheid van de gemeente Leeuwarden en LF2028


Lees meer

Over de drempel is de titel van de aanpak eenzaamheid in de gemeente Leeuwarden. Het programma is actief onder de vlag van LF2028. Over de drempel maakt ook deel uit van de nationale aanpak Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS.

In Leeuwarden en omliggende dorpen zetten we cultuur in om eenzaamheid aan te pakken. Over de drempel is vooral gericht op samen dingen doen. Met een positieve insteek kijkt het programa naar oplossingen, in plaats van naar de problemen die met eenzaamheid gepaard gaan. Dit doen we aan de hand van cultuur, maatschappij en onderzoek.

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is een gevoel van gemis. Een situatie waarin je als mens je verhaal niet meer kan delen met anderen of je niet verbonden voelt. Eenzaamheid hoort deels bij het leven, maar natuurlijk wil ieder mens er ook toe doen. Je kunt verschillende vormen van eenzaamheid onderscheiden, waarbij vooral sociale eenzaamheid de aandacht krijgt. Dan heb je een tekort aan betekenisvol contact met anderen. Daarnaast is er ook emotionele eenzaamheid, waarbij je een hechte band met iemand mist en existentiële eenzaamheid waarbij je zingeving mist in je leven.

Visie “Iedereen doet ertoe, in Leeuwarden”

Eenzaamheid kunnen we niet oplossen, maar we kunnen wel allemaal iets in onze eigen omgeving betekenen voor een ander.

Kunst & cultuur kunnen verhalen mooi verbeelden en mensen raken. Cultuur kan mensen over de drempel helpen en via ontmoetingen met elkaar verbinden.

Met de aanpak eenzaamheid proberen we het taboe rondom eenzaamheid te verbreken. Door mensen bewust te maken van het thema en de drempel te verlagen om erover te praten en contact te zoeken met iemand in je omgeving.

Voor wie

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Jong en oud. Laten we met elkaar proberen er iets aan te doen.

Hoe

  • Cultuur culturele projecten stimuleren ontmoetingen tussen mensen. Tegelijkertijd zíjn er natuurlijk al allerlei initiatieven in de wijken, bij sportorganisaties en in de zorg, waar veel mensen – vrijwilligers, professionals en ondernemers – zich inzetten tegen eenzaamheid.
  • Maatschappij - Voor deze initiatieven organiseren we bijeenkomsten waarmee we betrokkenen bij elkaar brengen. Door te praten versterken we elkaar en komen we tot nieuwe samenwerking.
  • Onderzoek - We werken met studenten die onderzoeken wat de behoeftes zijn van inwoners in de 3 gebieden waar eenzaamheid het meeste voorkomt.
Factsheet
Wil je het volledige verhaal over de aanpak eenzaamheid op 2 kantjes? Download dan hier de startnotitie van Over de drempel.

Download de startnotitie (.pdf)
Over de Drempel - Logo
Over de Drempel - Arcadia
Over de Drempel - Gemeente Leeuwarden

Over de drempel is een programma van de gemeente Leeuwarden en Arcadia waarin culturele makers en maatschappelijke initiatieven mensen bij elkaar brengen en aan de slag gaan met het thema eenzaamheid.